WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE DZIAŁANIA REALIZACJA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU KIEROWANYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ


Szanowni Państwo,
na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczony został wzór umowy o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z załącznikami.
Wzór umowy o dofinansowanie
Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie – zestawienie rzeczowo finansowe
Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie – harmonogram zaliczki
Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie – wniosek o wypłatę zaliczki
Załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie – harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych
Skip to content