WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NA OPERACJE W ZAKRESIE DZIAŁANIA REALIZACJA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU KIEROWANYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ


Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczony został wzór wniosku o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność wraz z załącznikami oraz z instrukcją.

Wzór wniosku o dofinansowanie
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Biznes Plan uproszczony
Biznes Plan szczegółowy
Skip to content