WZÓR WNIOSKU O PŁATNOŚĆ WRAZ Z INSTRUKCJĄ W ZAKRESIE DZIAŁANIA KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA ORAZ WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE


Szanowni Państwo,
na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieszczony został wzór wniosku o płatność wraz jego instrukcją na operacje w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, w zakresie działania koszty bieżące i aktywizacja oraz wsparcie przygotowawcze.
Wzór formularza wniosku o płatność
Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
Skip to content