ZAKTUALIZOWANY FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE (ORAZ INSTRUKCJI) W RAMACH DZIAŁANIA „KOSZTY BIEŻĄCE I AKTYWIZACJA” PRIORYTET 4 „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”, KTÓRY OBOWIĄZUJE W RAMACH NABORU OD 15 WRZEŚNIA DO 15 PAŹDZIERNIKA BR.


W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze’’ (poz. 1921) zaktualizowany został formularz wniosku o dofinansowanie (oraz instrukcji) w ramach działania „Koszty bieżące i aktywizacja” Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, który obowiązuje w ramach naboru od 15 września do 15 października br.

W ramach ww. wniosku każda RLGD której Koszty bieżące i aktywizacja są pokrywane ze środków EFMR, przy składaniu wniosku na Koszty bieżące (…) na rok 2023,  będzie mogła skorzystać z jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 25 000 zł na przygotowanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o której mowa w art. 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r.

Formularz wniosku

Instrukcja do wniosku

Rozporządzenie

Skip to content