„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search
Aktualności
aktualnosci Informujem [...]

Nowa usługa – Program Dostępność Plus

28.04.2020

Informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako resort odpowiedzialny za realizację rządowego programu Dostępność Plus, we współpracy z [...]

więcej >
aktualnosci Uprzejmie  [...]

Informacja

17.03.2020

Uprzejmie informujemy, że w związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego, mogą wystąpić ograniczenia w funkcjonowaniu biur Lokalnych Grup Działania. [...]

więcej >
aktualnosci Szanowni P [...]

Uwaga!

16.03.2020

Szanowni Państwo, W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego, w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Wo [...]

więcej >

Departament programów rozwoju rybactwa i morza

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020, Polsce przyznano ponad 531 mln euro z EFMR, co razem z wkładem z budżetu krajowego (ok. 179 mln euro) daje ponad 710 mln euro. Oznacza to, że nasz kraj jest w czołówce państw, które otrzymały najwięcej środków – alokacja ta stanowi czwartą, najwyższą w Unii Europejskiej. PO RYBY 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją nr C(2015) 7386 z dnia 22 października 2015 r. i zakłada realizację 6 priorytetów oraz pomocy technicznej. Przewidziane w nim kierunki wsparcia obejmują nie tylko tradycyjnie rozumiany sektor rybacki, tak jak to miało miejsce w perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych źródeł niż fundusze UE. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 wsparciem zostało objęte rybołówstwo morskie, rybactwo śródlądowe, akwakultura oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Rybackie Lokalne Grupy Działania), a także w niewielkim zakresie przetwórstwo. Do nowych obszarów wsparcia należą m.in.: rynek rybny, gromadzenie danych oraz kontrola i egzekwowanie przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa, a także Zintegrowana Polityka Morska.

dokumenty dla beneficjentów

inne dokumenty

więcej >

Lokalne Grupy Rybackie w Wielkopolsce

więcej >

Wnioski o dofinansowanie

więcej >

Wzory umów o dofinansowanie

więcej >

Baza formularzy wniosków o płatność oraz wzory sprawozdań  z realizacji operacji w ramach PO RYBY 2014-2020

więcej >

Dokumenty Archiwalne

więcej >