„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Nowa wersja Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach PO „Rybactwo i Morze”

Informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało nową wersję Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (wersja z 23 czerwca br.). Dokument stanowi doprecyzowanie Zasad… z dnia 16 września 2019 r., zmienionych 15 lutego 2021 r. i ma zastosowanie do umów o dofinansowanie zawartych po dniu 30 września 2019 r. […]