„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Konkurs „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas”

Zapraszamy do udziału w ogłoszonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi II edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas” adresowanego do uczniów szkół podstawowych. Celem II edycji konkursu jest upowszechnienie wiedzy o roli Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, jego wkładzie w rozwój ekonomiczny i […]