„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Aktualności

Zmiana umowy – „Gospodarka wodno-ściekowa”

28.05.2020

Informujemy o udostępnieniu przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzoru aneksu aktualizującego zapisy umowy, zgodne ze zmianami wprowadzo [...]

więcej >

Konkurs nr 4/2020 dla partnerów KSOW – ogłoszenie list

14.05.2020

14 maja 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2214/2020 w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych operacji oraz Listy rezerwowej oper [...]

więcej >

STOSOWANIE ZMIENIONYCH PRZEPISÓW ORAZ ROZWIĄZAŃ W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.2

11.05.2020

W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskie [...]

więcej >

Informacja na temat zmian w przepisach w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

30.04.2020

W dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirus [...]

więcej >

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014 – 2020

27.04.2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instru [...]

więcej >

Informacja dla Beneficjentów

10.04.2020

Szanowni Państwo, Informujemy o zmianach dla Beneficjentów PROW 2014-2020, zaproponowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl [...]

więcej >

Informacja

17.03.2020

Uprzejmie informujemy, że w związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego, mogą wystąpić ograniczenia w funkcjonowaniu biur Lokalnych Grup Działania. [...]

więcej >

Uwaga!

16.03.2020

Szanowni Państwo, W związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego, w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Wo [...]

więcej >

Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

23.01.2020

Uchwałą Nr 1761/2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla [...]

więcej >
Strona 1 z 912345...Ostatnia »