„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Informacje monitorujące


LEADER 2014-2020

 

Formularz informacji monitorującej realizację operacji
Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

informacja monitorująca realizację operacji (.pdf) – wersja 1z
informacja monitorująca realizację operacji (.excel) – wersja 1z
instrukcja

 

 

Ankieta monitorująca realizację zobowiązań wynikających z umowy o przyznaniu pomocy PROW na lata 2014-2020.
Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie: 19.1„Wsparcie przygotowawcze”

    instrukcja
ankieta

Skip to content