„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Sekretariat


Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat – piętro IV, pokój 448 cz. A
tel.: 61 626 60 00
fax: 61 626 60 04
e-mail: dow.sekretariat@umww.pl

GODZINY PRACY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO  WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO:
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

 

Sekretariat, IV piętro cz. A, pokój 448

Sylwia Krzeszewska
tel.: 61 626 60 00
E-mail: sylwia.krzeszewska@umww.pl

Skip to content