„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Księga wizualizacji logo PS WPR 2023-2027


Unia Europejska wymaga informowania opinii publicznej i wszystkich zainteresowanych, że przedsięwzięcia współfinansowane ze środków EFRROW mogły zostać zrealizowane dzięki unijnej pomocy finansowej. MRiRW przygotowało Księgę wizualizacji logo PS WPR 2023-2027 zawierającą opis obowiązków informacyjnych oraz wskazówki pomocne przy ich wypełnianiu.

Beneficjenci PS WPR, z wyjątkiem wsparcia w ramach interwencji obszarowych i interwencji związanych z produkcją zwierzęcą, potwierdzają otrzymanie wsparcia poprzez odpowiednie wykorzystanie symbolu UE.

Do pobrania:

Księga wizualizacji logo PS WPR 2023-2027

Logo PS WPR 2023-2027

Logo KSOW+

Logo Dofinansowane z UE

Wzory logowania

Skip to content