„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Oddział Kontroli


Kierownik
Rafał Potkowski
tel. 061 626 60 61
e-mail: rafal.potkowski@umww.pl
pok. 471

Mateusz Drab
tel. 061 626 60 38
e-mail: mateusz.drab@umww.pl
pok. 469

Natalia Grupińska
tel. 061 626 60 59
e-mail: natalia.grupinska@umww.pl
pok. 469

 

Do zakresu działania Oddziału Kontroli należy:

  1. Przeprowadzanie kontroli na miejscu, projektów/operacji wytypowanych do kontroli.
  2. Przeprowadzanie wizytacji w miejscu w ramach kontroli administracyjnych.
  3. Przekazywanie do komórek zlecających czynności kontrolne dokumentacji związanej z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi.
  4. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją kontroli na miejscu.
  5. Przygotowywanie do ARiMR sprawozdań miesięcznych oraz informacji z czynności kontrolnych.
  6. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji, danych i dokumentów związanych z wykonywaniem powierzonych zadań.
  7. Sporządzanie projektów planów kontroli.
Skip to content