„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Księga wizualizacji

Aktualna wersja Księgi obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

Księga wizualizacji PROW 2014-2020 (pdf 13,71MB)

Wzory poszczególnych logotypów dostępne są na stronie:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy