„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Dobre praktyki PROW 2014-2020


Prezentujemy przykłady dobrych praktyk realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie wielkopolskim

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Środa Wielkopolska – przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielniki, rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winna Góra

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Środa Wielkopolska – przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Brodowie, przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielniki, rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Winna Góra

Produkcja wyrobów dekoracyjnych przy wykorzystaniu laserowych urządzeń grawerskich

Produkcja wyrobów dekoracyjnych przy wykorzystaniu laserowych urządzeń grawerskich

Budowa skateparku w Bolewicach

Zagospodarowanie wiatraka – koźlaka w Bukówcu Górnym na cele kulturalne

Zagospodarowanie wiatraka – koźlaka w Bukówcu Górnym na cele kulturalne

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna

Bee4You – Manufaktura naturalnych świec

Bee4You – Manufaktura naturalnych świec

Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne – przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK

Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne – przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK

Leśny park zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek

Leśny park zabaw ze ścieżką zdrowia z elementami edukacyjnymi w miejscowości Wtórek

Energia słońca dla wiejskich świetlic w Gminie Gostyń

Energia słońca dla wiejskich świetlic w Gminie Gostyń

Rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie z przeznaczeniem na bibliotekę

Rozbudowa budynku po byłym dworcu autobusowym w Tuliszkowie z przeznaczeniem na bibliotekę

Zakup niezbędnych maszyn i narzędzi celem uruchomienia innowacyjnego zakładu meblowego w Czajczu

Zakup niezbędnych maszyn i narzędzi celem uruchomienia innowacyjnego zakładu meblowego w Czajczu

Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Kalwach wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem wyposażenia

Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Kalwach wraz z zagospodarowaniem otoczenia i zakupem wyposażenia

Budowa Skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach

Budowa Skateparku wraz z infrastrukturą techniczną w Koziegłowach

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długołęka i część w miejscowości Smolice wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody Długołęka

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Długołęka i część w miejscowości Smolice wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody Długołęka

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa budynku strażnicy OSP z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Słuszków

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudzie

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudzie

Innowacyjny żłobek – Emilia Andrzejak

Innowacyjny żłobek - Emilia Andrzejak

Poszerzenie oferty turystycznej LSR o obiekt noclegowy Pensjonat Szelesiówka

Poszerzenie oferty turystycznej LSR o obiekt noclegowy Pensjonat Szelesiówka

Budowa targowiska w Jaraczewie

Budowa targowiska w Jaraczewie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 odcinek Łekno – Rąbczyn

Przebudowa drogi powiatowej nr 1562 odcinek Łekno – Rąbczyn

Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Granowie

Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Granowie

Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług alpakoterapii

Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług alpakoterapii

Mobilne studio fotograficzne

Budowa promenady nad jeziorem Lipno (I część) oraz uzupełnienie małej architektury miejskiej w Stęszewie

Rozwój firmy PIANO STUDIO PIOTR KOSTERA o zakład renowacji fortepianów w celu utworzenia innowacyjnej bazy dla działalności rzemieślniczej

Rozwój firmy PIANO STUDIO PIOTR KOSTERA o zakład renowacji fortepianów w celu utworzenia innowacyjnej bazy dla działalności rzemieślniczej

Zakup paneli fotowoltaicznych, urządzenia do rozpakowywania luźnego ziarna kukurydzy z foliowych rękawów oraz kontenera przeładunkowego

Zakup paneli fotowoltaicznych, urządzenia do rozpakowywania luźnego ziarna kukurydzy z foliowych rękawów oraz kontenera przeładunkowego

Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w miejscowości Kupinin, Domanin i Chełmno

Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w miejscowości Kupinin, Domanin i Chełmno

Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie apiterapi

Uruchomienie działalności gospodarczej w zakresie apiterapi

Nitkomanka – pracownia rękodzielnicza

Nitkomanka – pracownia rękodzielnicza

Założenie nowej działalności gospodarczej w postaci salonu groomerskiego oraz kompleksowej obsługi w zakresie szkoleń psów oraz sklepu internetowego z artykułami dla zwierząt

Założenie nowej działalności gospodarczej w postaci salonu groomerskiego oraz kompleksowej obsługi w zakresie szkoleń psów oraz sklepu internetowego z artykułami dla zwierząt

Mechaniczne laboratorium innowacji i wdrożeń systemów badawczo pomiarowych i CAD 3D

Mechaniczne laboratorium innowacji i wdrożeń systemów badawczo pomiarowych i CAD 3D

Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn-Kolonia oraz budowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie położonego na sąsiedniej nieruchomości

Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lisków, Budy Liskowskie, Trzebienie, Wygoda, Koźlątków, Zakrzyn-Kolonia oraz budowę chodnika, drogi, zagospodarowanie terenu zieleni wraz z utwardzeniem placu dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury w Liskowie położonego na sąsiedniej nieruchomości

Modernizacja wieży widokowej w Ujściu

Modernizacja wieży widokowej w Ujściu

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Książenicach wraz z zagospodarowaniem terenu

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Książenicach wraz z zagospodarowaniem terenu

Przebudowa budynku Gościńca Biskupiańskiego w Domachowie na rzecz wspierania unikatowego dziedzictwa kulturalnego subregionu folklorystycznego Biskupizny

Renowacja zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem

Renowacja zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Głębokiem

Produkcja rowerów elektrycznych Kosynier

Produkcja rowerów elektrycznych Kosynier

Modernizacja- przebudowa targowiska gminnego w ramach zadania pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białośliwiu wraz z wykonaniem ogrodzenia placu”

Modernizacja- przebudowa targowiska gminnego w ramach zadania pn. „Utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białośliwiu wraz z wykonaniem ogrodzenia placu”

Pracownia Ceramiczna Katarzyna Głowacka

Pracownia Ceramiczna Katarzyna Głowacka

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Łubowie – budowa urządzeń małej architektury wraz z placem zabaw (etap I)

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Łubowie – budowa urządzeń małej architektury wraz z placem zabaw (etap I)

Winnica Zielona – produkt lokalny w sektorze turystycznym

Winnica Zielona – produkt lokalny w sektorze turystycznym

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdżary

Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejących sieci wodociągowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żdżary

Rozwój restauracji Jabłona w Powidzu poprzez rozbudowę w postaci budowy ogrodu zimowego

Rozwój restauracji Jabłona w Powidzu poprzez rozbudowę w postaci budowy ogrodu zimowego

Centrum wytchnienia i relaksu miejskiego w metodzie WOONERF

Centrum wytchnienia i relaksu miejskiego w metodzie WOONERF

Rozwój działalności gospodarczej poprzez stacjonarną opiekę fizjoterapeutyczną i rehabilitacyjną dla koni

Rozwój działalności gospodarczej poprzez stacjonarną opiekę fizjoterapeutyczną i rehabilitacyjną dla koni

Organizacja eko-przyjaznych wesel w szczególności w zakresie dekoracji z wykorzystaniem lokalnych i sezonowych produktów rolnych

Organizacja eko-przyjaznych wesel w szczególności w zakresie dekoracji z wykorzystaniem lokalnych i sezonowych produktów rolnych

Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego poprzez podjęcie działalności gospodarczej popularyzującej idee tradycyjnych łąk kwiatowych

Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego poprzez podjęcie działalności gospodarczej popularyzującej idee tradycyjnych łąk kwiatowych

Ekologiczne tynki gliniane – innowacyjność i ekologia na skalę LGD

Ekologiczne tynki gliniane – innowacyjność i ekologia na skalę LGD

Rozbudowa terenów rekreacyjnych na promenadzie w Zakrzewie

Rozbudowa terenów rekreacyjnych na promenadzie w Zakrzewie

Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąkta i Załęcze, gmina Rawicz

Montaż i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach wiejskich w miejscowościach: Sarnówka, Łąkta i Załęcze, gmina Rawicz

Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku

Remont elewacji budynku pałacu w Buczu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku

Spichlerz Kokoszki – rozwój firmy Stajnia Kokoszki poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej

Spichlerz Kokoszki – rozwój firmy Stajnia Kokoszki poprzez poszerzenie oferty rekreacyjnej

Miodosytnia Kluczewo

Miodosytnia Kluczewo

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka – etap IV

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż rzeki Łobżonka - etap IV

Zakup Domu Podcieniowego oraz renowacja Wiatraka Holendra – obiektów zabytkowych znajdujących się w m. Pyzdry

Zakup Domu Podcieniowego oraz renowacja Wiatraka Holendra – obiektów zabytkowych znajdujących się w m. Pyzdry

Zdrowo, czysto i ekologicznie – rozwój działalności Spółdzielni Socjalnej „Ale Smacznie” na miarę XXI wieku

Zdrowo, czysto i ekologicznie – rozwój działalności Spółdzielni Socjalnej „Ale Smacznie” na miarę XXI wieku

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kamień – etap I

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kamień - etap I

Przebudowa drogi gminnej Jurkowo-Wymysłowo

Przebudowa drogi gminnej Jurkowo-Wymysłowo

Budowa Centrum Żelazków wraz z placem zabaw w celu udostepnienia niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej

Budowa Centrum Żelazków wraz z placem zabaw w celu udostepnienia niekomercyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej

Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów

Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów
Skip to content