„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Oddział Monitoringu


Kierownik
Ewa Kowalska
tel. 061 626 60 58
e-mail: ewa.kowalska@umww.pl
pokój 472
 
Dorota Greczka
tel. 061 626 60 07
e-mail: dorota.greczka@umww.pl
pokój 472 
Rafał Jańczak
tel. 061 626 60 17
e-mail: rafal.janczak@umww.pl
pok. 472
Przemysław Mieloch
tel. 061 626 60 53
e-mail: przemyslaw.mieloch@umww.pl
pokój 472
Witold Zielonka 
tel. 061 626 60 19
e-mail: witold.zielonka@umww.pl
pokój 472
Skip to content