„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Dyrektor Departamentu


Dyrektor Departamentu:
Izabela Mroczek
e-mail: izabela.mroczek@umww.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Kontroli i Monitoringu
Grażyna Organowska
e-mail: grazyna.organowska@umww.pl

Zastępca Dyrektora Departamentu ds. Wdrażania i Pomocy Technicznej
Anna Jakubowska
e-mail: a.jakubowska@umww.pl

 

Siedziba departamentu:
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań
sekretariat – piętro IV cz. A , pokój 448
tel.: 61 626 60 00
fax: 61 626 60 04
e-mail: dow.sekretariat@umww.pl
Skip to content