„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Filmoteka


Zapraszamy do zapoznania z filmami na temat dobrych praktyk realizacji PROW 2014-2020 w województwie wielkopolskim

20 lat wielkopolskiej wsi w Unii Europejskiej

Dobre praktyki realizacji PROW 2014-2020 w województwie wielkopolskim (2023)

Dobre praktyki realizacji PROW 2014-2020 w województwie wielkopolskim (2022)

Dobre praktyki realizacji działań infrastrukturalnych w ramach PROW 2014-2020 w województwie wielkopolskim (2021)

Dobre praktyki realizacji inicjatywy LEADER w ramach PROW 2014-2020 w województwie wielkopolskim (2021)

Dobre praktyki realizacji PROW 2014-2020 w województwie wielkopolskim (2020)

Skip to content