„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Aktualności

„Zarządzanie zasobami wodnymi” – gminy – aktualizacja listy

09.05.2024

Uchwałą nr 8341/2024 z dnia 9 maja 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził zaktualizowaną listę operacji informującą o kolejności przysłu [...]

więcej >

Urząd Marszałkowski będzie nieczynny 2 maja

26.04.2024

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu będzie nieczynny w czwartek 2 maja 2024 roku. Będzie to dzień wolny dla pracowników za dzień świ [...]

więcej >

Konkurs „PROW w obiektywie – piąta edycja” – wydłużony termin zgłaszania prac

25.04.2024

Na mocy uchwały nr 8309/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.04.2024 r. wydłużony został termin zgłaszania prac do konkursu fotograficzneg [...]

więcej >

Krajowa lista operacji – Zarządzanie zasobami wodnymi – PGW Wody Polskie

22.04.2024

Prezes ARiMR opublikował Listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w ramach działan [...]

więcej >

Nabór wniosków dla interwencji I-13.1 – komponent zarządzanie LSR

18.04.2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 8277/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategic [...]

więcej >

Lista operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi”

07.04.2024

Uchwałą nr 8128/2024 z dnia 21 marca 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy n [...]

więcej >

Aktualizacja listy „Gospodarka wodno-ściekowa”

15.02.2024

Uchwałą Nr 7931/2024 z dnia  15 lutego 2024 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  zaktualizowaną  listę informującą o kolejności przysługiwa [...]

więcej >

Przedstawiciele LGD do składu Podkomitetu ds. RLKS

11.02.2024

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje, iż w związku z podjętą uchwałą nr 4/2023 Podkomitetu do spraw rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność [...]

więcej >

Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – piąta edycja”

08.02.2024

Szanowni Państwo, mieszkańcy województwa wielkopolskiego, Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – piąta edycja” organizowa [...]

więcej >


Skip to content