„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Aktualności

Konkurs fotograficzny „PROW w obiektywie – czwarta edycja”

31.03.2023

Szanowni Państwo, mieszkańcy województwa wielkopolskiego, Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – czwarta edycja” organizo [...]

więcej >

Konkurs nr 7/2023 dla partnerów KSOW – ogłoszenie listy ocenionych operacji

31 marca 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 6400/2023 w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych operacji w ramach konkursu nr 7/20 [...]

więcej >

Następna aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

16.03.2023

Uchwałą Nr 6319/2023 z dnia 16 marca 2023 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  zaktualizowaną  listę informującą o kolejności przysługiwani [...]

więcej >

Konkurs na wybór LSR – nabór od 11.04.2023 do 7.06.2023

09.03.2023

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 6297/2023 z dnia 9 marca 2023 roku  ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez sp [...]

więcej >

Lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” – nabór 2022

22.12.2022

Uchwałą Nr 5985/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  listę informującą o kolejności przysługiwania pomocy dla o [...]

więcej >
aktualnosci Uchwałą Nr [...]

Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

24.11.2022

Uchwałą Nr 5849/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził  zaktualizowaną  listę informującą o kolejności przysługi [...]

więcej >

Konkurs nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

04.11.2022

Ogłoszenie o konkursie nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach [...]

więcej >

Wyniki konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – trzecia edycja”

24.10.2022

21 października 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5741/2022 w sprawie zatwierdzenia protokołu prac Jury konkursu fotograficznego [...]

więcej >

Dotyczy: Możliwości zwiększenia kwoty pomocy w ramach poddziałania 19.2 Leader w ramach PROW 2014-2020

11.10.2022

W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem EFRR w ramach PROW [...]

więcej >
Strona 1 z 1612345...10...Ostatnia »