„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020

WcagA Wcag Search

Oddział Zamówień Publicznych

 

Kierownik
Anna Hejne
tel. 061 626 60 46
e-mail: anna.hejne@umww.pl
pok. 456

Kamila Wapniarska
tel. 061 626 60 57
e-mail: kamila.wapniarska@umww.pl
pok. 464

Emilia Konieczna
tel. 061 626 60 98
e-mail: emilia.konieczna@umww.pl
pok. 464

 

Do zakresu działania Oddziału należy:

  1. ocena  prawidłowości  przeprowadzania  przez  beneficjentów  postępowań  o  udzielenie zamówień  publicznych  w  zakresie  realizowanych  robót  budowlanych,  dostaw  i  usług w ramach wdrażanych Programów,
  2. współpraca    z    Biurem    Prawnym    pod    względem    sprawdzania    prawidłowości przeprowadzanych    przez    beneficjentów    postępowań    o    udzielenie    zamówień publicznych w ramach wdrażanych Programów,
  3. współpraca z innymi Oddziałami Departamentu,
  4. zarządzanie    bezpieczeństwem    informacji,    danych    i    dokumentów    związanych z wykonywaniem powierzonych zadań, przygotowywanie wytworzonych przez Oddział dokumentów do archiwizacji.