„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Aktualizacja listy – gospodarka wodno-ściekowa


W dniu 29 lipca 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecna aktualizacja listy wynika ze zmiany przyznanych kwot pomocy po zakończonej ocenie wniosków, a także spowodowana jest rezygnacją kolejnych wnioskodawców z ubiegania się o przyznanie wsparcia i umożliwi zawarcie umów do 69 miejsca włącznie. Pozostałe wnioski o przyznanie pomocy znajdujące się na zaktualizowanej liście od nr 70 do 73 podlegają kontroli administracyjnej.

Uchwała nr 3897/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3897/2021 – Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Skip to content