„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Aktualizacja listy – gospodarka wodno-ściekowa


W dniu 29 kwietnia 2021 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecna aktualizacja listy wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 roku w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1755 ze zm.), skutkującej zwiększeniem limitu środków dla województwa wielkopolskiego na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Zmiana ta umożliwi rozpoczęcie kontroli administracyjnej wszystkich pozostałych wniosków oczekujących na uwolnienie limitu środków. Aktualizacja listy jest także konsekwencją zmian w kwotach pomocy wynikających z kontroli administracyjnej wniosków i umożliwi zawarcie umów do 63 miejsca włącznie. Pozostałe wnioski o przyznanie pomocy znajdujące się na zaktualizowanej liście od nr 64 do 77 będą podlegały sukcesywnie kontroli administracyjnej.

Uchwała nr 3490/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3490/2021 – Zaktualizowana lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Skip to content