„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Aktualizacja listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”


23 maja 2019 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Aktualizacja listy wynika z ponownej oceny wniosku na podstawie rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Po zakończeniu kontroli administracyjnej potwierdzono spełnienie warunków przyznania pomocy i zakwalifikowanie operacji do finansowania.

 

Korekta zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy nie ma wpływu na wcześniejsze rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, dla których

wnioski zostały złożone w ramach naboru przeprowadzonego w terminie od 15 do 30 marca 2018 r.

Uchwała

Załącznik do uchwały

Skip to content