„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich


Szanowni Państwo,

W związku z odbywającymi się w terminie od 11 do 13 maja 2018 r. Dniami Otwartymi Funduszy Europejskich, informujemy, że strona https://dniotwarte.eu została uruchomiona. Tym samym można już zgłaszać swój udział poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w akcji i zaprezentowania swoich projektów.

Skip to content