„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Film nt. efektów wdrażania PROW 2014-2020 w województwie wielkopolskim


Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego efekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim. Film został zrealizowany przez Wielkopolską Telewizję Kablową Sp. z o.o. na zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

https://youtu.be/1MOq43I6Jzk

Skip to content