„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Informacja dla Beneficjentów


Szanowni Państwo,
Informujemy o zmianach dla Beneficjentów PROW 2014-2020, zaproponowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozszerzenie-rozwiazan-tarczy-antykryzysowej.
O zmianach przepisów oraz wydawanych wytycznych będziemy Państwa na bieżąco informować.

Skip to content