„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Informacje na temat rządowego programu “Dostępność Plus”


W związku z uruchomieniem rządowego programu „Dostępność Plus”, którego celem jest podniesienie jakości życia i zapewnienie niezależności wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami sprawności, poniżej zamieszczamy pismo przewodnie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazujące informacje o ww. programie.

Wdrożenie programu będzie polegało na poprawie dostępności przestrzeni publicznej, produktów i usług w aspekcie architektonicznym, informacyjnym i komunikacyjnym. Wszelkie inwestycje powstające na obszarach wiejskich powinny uwzględniać koncepcję projektowania uniwersalnego, czyli projektowania produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, aby były użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania.

Pismo MRiRW 

Skip to content