„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Interpretacja ARiMR – Budowa lub modernizacja dróg lokalnych


Interpretacja dotycząca budynku użyteczności publicznej, kryterium określonego w części III pkt 6.4 wniosku o przyznanie pomocy oraz terminu składania decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Interpretacja z 16.05.2019r.

Skip to content