„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Jak LEADER zmienia wielkopolską wieś?


Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego efekty wdrażania inicjatywy LEADER, objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie wielkopolskim. Film został zrealizowany przez Telewizję Leszno na zlecenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

https://www.youtube.com/watch?v=O288LgJogX4

Skip to content