„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Komisja wybrała LSR-y


Komisja  do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w dniu 5 grudnia 2023 roku podjęła uchwały w sprawie wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W Wielkopolsce wszystkie 30 lokalnych strategii spełniło warunki dostępu a także nie wystąpił konflikt obszarowy z innymi strategiami. Lista LSR wybranych do realizacji w latach 2023-2027 znajduje się w poniższej uchwale.

Uchwała Komisji ds. wyboru LSR z 5 grudnia 2023 roku

Skip to content