„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Konferencja podsumowująca PROW 2014-2020


Uprzejmie informujemy, że w najbliższy wtorek 28 sierpnia 2018 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbędzie się konferencja podsumowująca dotychczasową realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w województwie wielkopolskim. Początek konferencji zaplanowano na godzinę 11. W imieniu Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji. Osoby zainteresowane uczestnictwem, prosimy o zgłoszenie swojego udziału mailowo pod adresem: ksow@umww.pl lub telefonicznej pod numerem (61) 626 60 09.

Program konferencji

Skip to content