„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Konkurs nr 4/2020 dla partnerów KSOW – aktualizacja listy ocenionych operacji


10 września 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2663/2020 w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w województwie wielkopolskim.

Publikujemy treść niniejszej uchwały wraz z załącznikami – zaktualizowaną listą operacji ocenionych w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów KSOW.

Lista została zatwierdzona również przez Grupę Roboczą ds. KSOW w województwie wielkopolskim uchwałą nr 10/2020 z dnia 2 września 2020 r.

Uchwała nr 2663/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 września 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2663/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 września 2020 roku – Zaktualizowana lista ocenionych operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach naboru do dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 dla konkursu nr 4/2020 ogłoszonego w dniu 8 listopada 2019 r. 

Skip to content