„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Konkurs nr 4/2020 dla partnerów KSOW – ogłoszenie list


14 maja 2020 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 2214/2020 w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych operacji oraz Listy rezerwowej operacji zgłoszonych w ramach konkursu nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w województwie wielkopolskim.

Publikujemy treść niniejszej uchwały wraz z załącznikami – listą operacji ocenionych w ramach konkursu nr 4/2020 dla Partnerów KSOW oraz listą rezerwową operacji w ramach konkursu nr 4/2020 dla Partnerów KSOW. Listy zostały zatwierdzone również przez Grupę Roboczą ds. KSOW w województwie wielkopolskim uchwałą nr 5/2020 z dnia 7 maja 2020 r.

 

Uchwała Nr 2214/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2020 roku

Załączniki do Uchwały:

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2214/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2214/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 maja 2020 r.

Skip to content