„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Konkurs nr 4/2020 dla partnerów KSOW


W dniu 8 listopada 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało ogłoszenie o konkursie nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r. i 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021.

Zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl oraz w przypadku operacji, dla których grupa docelowa pochodzi wyłącznie lub w większości z województwa wielkopolskiego (z wyłączeniem operacji obejmujących zasięgiem co najmniej cztery województwa) do składania wniosków w siedzibie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, IV piętro, Sekretariat) w terminie od 9 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r.

Szczegółowa treść ogłoszenia o konkursie, regulamin, formularz wniosku oraz pozostałe niezbędne dokumenty znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich

Skip to content