„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Konkurs nr 5/2021 dla partnerów KSOW – aktualizacja listy ocenionych operacji


10 czerwca 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3679/2021 w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej listy ocenionych operacji w ramach konkursu nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w województwie wielkopolskim.

Publikujemy treść niniejszej uchwały wraz z załącznikiem – zaktualizowaną listą operacji ocenionych w ramach konkursu nr 5/2021 dla Partnerów KSOW. Lista została zatwierdzona również przez Grupę Roboczą ds. KSOW w województwie wielkopolskim uchwałą nr 6/2021 z dnia 7 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 3679/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3679/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. – zaktualizowana lista ocenionych operacji w ramach konkursu nr 5/2021 dla partnerów KSOW

Skip to content