„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Konkurs nr 6/2022 dla partnerów KSOW – ogłoszenie listy ocenionych operacji


Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Wielkopolskiego informuje, że zakończyła prace nad oceną wniosków złożonych w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023.

 

W dniu 2 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę 5084/2022 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych operacji partnerów KSOW zgłoszonych do Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Wielkopolskiego w konkursie nr 6/2022 w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022 – 2023. Przedmiotowa lista została zaopiniowana pozytywnie przez Grupę Roboczą ds. KSOW w województwie wielkopolskim w dniu 31 maja 2022 r. Łącznie 34 operacje zostaną sfinansowane w 2022 r. ze środków KSOW

Skip to content