„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Konkurs nr 7/2023 dla partnerów KSOW – druga aktualizacja listy ocenionych operacji


1 czerwca 2023 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 6680/2023 w sprawie zatwierdzenia Zaktualizowanej po raz drugi listy ocenionych operacji w ramach konkursu nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w województwie wielkopolskim.

Publikujemy treść niniejszej uchwały wraz z załącznikiem – zaktualizowaną po raz drugi listą operacji ocenionych w ramach konkursu nr 7/2023 dla Partnerów KSOW. Zaktualizowana po raz drugi lista została zatwierdzona również przez Grupę Roboczą ds. KSOW w województwie wielkopolskim uchwałą nr 6/2023 z dnia 24 maja 2023 r.

Uchwała nr 6680/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6680/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Zaktualizowana po raz drugi lista ocenionych operacji

Skip to content