„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Konkurs pn. “Najciekawszy projekt zrealizowany w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”


W piątek 7 września 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5836/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu pn. “Najciekawszy projekt zrealizowany w ramach wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Regulamin konkursu zakłada, że podmiotem zgłaszającym projekty jest Lokalna Grupa Działania.  Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach, każda LGD może zgłosić po jednym projekcie do każdej kategorii. Pula nagród wynosi 20 000 zł. Nagrody przewidziano zarówno dla beneficjentów, których projekty uznane zostaną za najciekawsze, jak i dla zgłaszających je LGD. Głosowanie odbędzie na portalu Facebook.

W związku z tym serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w konkursie. W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie i przesłanie na adres mailowy ksow@umww.pl stanowi jedyną możliwą formę zgłaszania projektów. Na zgłoszenia czekamy do 21 września 2018 r.

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Skip to content