„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Konkurs „PROW w obiektywie – piąta edycja” – wydłużony termin zgłaszania prac


Na mocy uchwały nr 8309/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.04.2024 r. wydłużony został termin zgłaszania prac do konkursu fotograficznego „PROW w obiektywie – piąta edycja”. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 31 maja 2024 r. do godziny 15:30.
Zachęcamy do zapoznania ze zmienionym regulaminem konkursu i wzięcia udziału w konkursie.

 

Skip to content