„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Konsekwencje zwlekania ze złożeniem dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy w ramach PROW 2014-2020


Prosimy o zapoznanie się z pismem MRiRW  dotyczącym uchybienia terminu oraz jego przywrócenia w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę z przyczyn związanych z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii a także  konsekwencjach zwlekania ze złożeniem dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy w przypadku uchybienia terminu.

Pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10.09.2020 r.

Skip to content