„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Korekta listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy – dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”


Uchwałą Nr 734/2019 z dnia 20 maja 2019 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął korektę zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W wyniku omyłki pisarskiej błędnie wskazano na zaktualizowanej liście wnioskowaną kwotę pomocy dla Gminy Kobyla Góra, Gminy Blizanów oraz Gminy Lisków.

Korekta zaktualizowanej listy informującej o kolejności przysługiwania pomocy nie ma wpływu na wcześniejsze rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania pomocy na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, dla których wnioski zostały złożone w ramach naboru przeprowadzonego w terminie od 16 do 30 kwietnia 2018 r.

Uchwała

Załącznik do uchwały

Skip to content