„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Lista operacji „Zarządzanie zasobami wodnymi”


Uchwałą nr 8128/2024 z dnia 21 marca 2024 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził listę operacji informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Zarządzanie zasobami wodnymi” w zakresie budowy, przebudowy lub remontu urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych na ciekach wodnych naturalnych lub sztucznych, którego Wnioskodawcą jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przekaże ww. listę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która sporządzi listę krajową wraz z informacją o kolejności przysługiwania pomocy. Umowy o przyznaniu pomocy będą zawierane wg kolejności wynikającej z listy krajowej.

Uchwała Nr 8128/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2024 roku

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8128/2024 – lista informująca o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Zarządzanie zasobami wodnymi”

Skip to content