„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

LSR-y zatwierdzone do realizacji w latach 2023-2027


Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 7 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr 7557/2023 zatwierdził listę strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wybranych do finansowania w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W Wielkopolsce będzie realizowanych 30  lokalnych strategii rozwoju na obszarze prawie całego województwa. Strategie będą finansowane z trzech funduszy: Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego+ oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uchwała ZWW nr 7557/2023 z 7.12.2023 r.

Załącznik do uchwały nr 7557/2023 – Lista wybranych LSR

Skip to content