„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Nabór wniosków – Wsparcie przygotowawcze


Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy w  ramach  poddziałania  „Wsparcie przygotowawcze”  w  ramach  działania  „Wsparcie  dla  rozwoju  lokalnego  w  ramach  inicjatywy  LEADER”  objętego  Programem  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014–2020

Uchwała

Ogłoszenie

 

Termin składania wniosków: od 1 do 29 kwietnia 2022 r.

 

Link do dokumentów aplikacyjnych:

Wniosek o przyznanie pomocy

Umowa o przyznaniu pomocy

Wniosek o płatność

Skip to content