„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Wniosek o płatność – projekty współpracy


Wersja aktualna

Wersje archiwalne dokumentów

Wersja 2z (aktualizacja lipiec 2019)

Wersja 2z (aktualizacja kwiecień 2019)

Wersja 1z

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Skip to content