„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

19.2 – w zakresie podejmowania działalności gospodarczej


Wersja aktualna

Wersje archiwalne dokumentów

Wersja 4z (obowiązująca od lipca 2019 r.)

Wersja 4z (obowiązująca od 05.06.2019 r.)

Wersja 3z

Wersja 2z

Wersja 1z

Skip to content