„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Powołano Komisję do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność


Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął w dniu 28 lipca br. uchwałę nr 6973/2023  dotyczącą powołania Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

 

Uchwała nr 6973/2023 z dnia 28.07.2023 r

Załącznik nr 1 do uchwały – Regulamin działania Komisji

Załącznik nr 2 do uchwały – Skład Komisji

Skip to content