„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu Planu Strategicznego dla WPR w latach 2023-2027


W związku z zajęciem stanowiska przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2023-2027 poniżej link:

https://www.umww.pl/sejmik-o-wspolnej-polityce-rolne

Skip to content