„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Szkolenie dla partnerów KSOW – konkurs nr 5/2021


Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi konkursem nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 roku w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021, zapraszamy do udziału w szkoleniu online poświęconemu zasadom konkursu i szczegółowym kwestiom związanym z ubieganiem się o pomoc finansową na realizację planowanych przedsięwzięć.

Szkolenie zorganizowane zostanie przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie wielkopolskim w trzech terminach: 11 stycznia 2021 r., 13 stycznia 2021 r. oraz 15 stycznia 2021 r. za pośrednictwem platformy Zoom.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłoszenie na załączonym poniżej formularzu (do wypełnienia tylko w wersji elektronicznej), który należy przesłać na adres ksow@umww.pl w terminie do 8 stycznia do godziny 12.

Bezpośrednio przed szkoleniem, na adres mailowy wskazany w formularzu, zostanie Państwu wysłany link umożliwiający udział w szkoleniu. Prosimy również o zapoznanie z klauzulami informacyjnymi na temat przetwarzania danych osobowych zawartymi w formularzu zgłoszeniowym.

Pismo zapraszające na szkolenie

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Skip to content