„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja pn.: „Prowadzenie działań na stronie internetowej” mająca na celu zapewnienie informacji na temat PROW 2014-2020 współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przewidywane wyniki operacji: wzrost wiedzy na temat PROW 2014-2020.

Szkolenie dla partnerów KSOW – konkurs nr 6/2022


Zapraszamy do udziału w szkoleniu online nt. konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023. Szkolenie odbędzie się 3 lutego 2022 . (czwartek) o godzinie 11:00 za pośrednictwem platformy Zoom. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej formularza i przesłanie na adres ksow@umww.pl do 2 lutego 2022 r. do godziny 15:00. Na adres mailowy wskazany w formularzu, zostanie Państwu wysłany link umożliwiający udział w szkoleniu.

Pismo zapraszające

Formularz zgłoszeniowy szkolenie dla partnerów KSOW

Program szkolenia

Skip to content